همه نوشته ها با برچسب

اخبار روزانه

20 سال ویزای تایلند

  فرصت استثنایی  اقامت 20 ساله تایلند با خرید ملک به نام خریدار   این مجتمع در شهر پاتایا و در نزدیکی محله بیگ بودا است این ویزا 20 ساله تنها باخرید ملک از کمپانی  Kingdom Property و ثبت نام اولیه قابل اعطا خواهد بود. این ویزا توسط دولت تایلند و اداره مهاجرت تایلند تضمین میشود…

مختصری توضیحات در مورد سفر به تایلند

  مختصری توضیحات در مورد تایلند :   قوانین : قوانین جدید اداره مهاجرت تایلند برای مبارزه با اقامت غیر مجاز خارجیان   بنابر قانون جدید اداره مهاجرت تایلند افرادی که بصورت غیرمجاز و بدون ویزا در تایلند به اقامت خودادامه بدهند با توجه به میزان اقامت غیر مجاز خود به شرج و میزان ذیل به…