فرصت استثنایی 

اقامت 20 ساله تایلند با خرید ملک به نام خریدار

 

این مجتمع در شهر پاتایا و در نزدیکی محله بیگ بودا است

این ویزا 20 ساله تنها باخرید ملک از کمپانی  Kingdom Property و ثبت نام اولیه قابل اعطا خواهد بود. این ویزا توسط دولت تایلند و اداره مهاجرت تایلند تضمین میشود

خرید این آپارتمان ها بی واسطه و مستقیم از کمپانی سازنده خواهد بود و تمامی مراحل قرارداد, ثبت و سایر مراحل اداری در دفتر مرکزی شرکت انجام خواهد شد

گارانتی :

 این ویزا توسط دولت تایلند و اداره مهاجرت تایلند گارانتی و اعطا خواهد شد و محدویت ورود و خروج از کشور تایلند را ندارد

20 سال اقامت تایلند با خرید ملک

 

خرید آپارتمان در تایلند

 

وضعیت ملک های آزاد و فروخته شده.


در حال بروزرسانی:

حد اقل

 متوسط=  .

 عالی=  


 

تصاویر واحد ها :


نقشه های طراحی و معماری واحد ها: