همه نوشته در مجموعه

فروش

20 سال ویزای تایلند

  فرصت استثنایی  اقامت 20 ساله تایلند با خرید ملک به نام خریدار   این مجتمع در شهر پاتایا و در نزدیکی محله بیگ بودا است این ویزا 20 ساله تنها باخرید ملک از کمپانی  Kingdom Property و ثبت نام اولیه قابل اعطا خواهد بود. این ویزا توسط دولت تایلند و اداره مهاجرت تایلند تضمین میشود…