ویلای دوخوابه در نزدیکی واکینگ استریت پاتایا

فاصله پیاده تا واکینگ استریت 20 دقیقه با موتور و ماشین حدود 5 دقیقه دسترسی آسان به مراکز خرید